Word vriend!
News

Iedereen minimaal basisonderwijs

In 2000 zijn er acht basisafspraken gemaakt om vóór 2015 de grootste wereldproblemen aan te pakken. 189 landen sloegen de handen ineen en stelden de zogeheten ‘millenniumdoelen’ op. Wij hebben speciale aandacht voor Doel 2: Iedereen Minimaal Basisonderwijs. De eerste stap naar ontwikkeling voor iedereen.

In veel ontwikkelingslanden blijven kinderen thuis om mee te helpen in het huishouden of geld te verdienen voor het gezien. Het gaat dan om miljoenen kinderen die niet naar school gaan, niet naar school mogen. Dit resulteert ondermeer in kinderarbeid. Een belangrijk middel hiertegen is verplicht en toegankelijk basisonderwijs. Een kans op ontwikkeling betekent meer kansen in het leven. Dat is op termijn een verbetering voor de hele maatschappij. Het doel is daarom om in 2015 alle kinderen, overal ter wereld, basisonderwijs te kunnen laten volgen en afronden.

Hoe ver zijn we al?

In 1990 ging in arme landen 80 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school, dit was 89 procent in 2008. Vooral in Zuid-Azië zijn grote stappen gezet. Van 75 procent in 1990 is het percentage schoolgaande kinderen gestegen naar 90 procent in 2008. Ook in Sub-Sahara Afrika, waar slecht gescoord wordt op andere millenniumdoelen, is dit percentage gestegen van 53 naar 76 procent.

Maar we zijn er nog lang niet. Zo moet ook de kwaliteit van het onderwijs nog drastisch verbeterd worden. In veel landen zijn te weinig docenten en te weinig meubels. Ook halen niet alle leerlingen hun diploma en verlaten ze eerder de school. Hun kansen om uit de armoede te komen, nemen daardoor ook af.

Stichting Waar Ontwikkeling Werkt zet zich in voor zowel de kwaliteit van het onderwijs, als het aantal kinderen dat dit basisonderwijs kan volgen. Corazón Inquieto is een mooi voorbeeld: kinderen krijgen de kans om basisvaardigheden te leren en door een intense samenwerking met Nederlandse en Boliviaanse medewerkers krijgen zij structuur en les op niveau.

Bron: www.millenniumdoelen.nl

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *