Word vriend!
News

Nederland bezuinigt 50 miljoen op ontwikkelingshulp

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken kondigde kort geleden een extra bezuiniging van 50 miljoen voor hulporganisaties aan. Een nieuwe visie van de overheid is gebaseerd op meer voordeel voor Nederland. Ook worden er bepaalde werkgebieden geselecteerd, waar Nederland in uitblinkt. Basisonderwijs en gezondheidszorg horen daar niet bij. Wat zijn de gevolgen?

Kloof

De meningen zijn verdeeld. Vanuit de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd op zakelijke verbintenissen met en economisch voordeel uit de ontwikkelingslanden die wij steun bieden. De staatssecretaris noemt Mozambique en haar bloeiende economie als voorbeeld. Maar volgens tegenstanders van de bezuinigingen gaat het juist ten koste van de allerarmsten. De hulporganisaties met een groot lokaal netwerk die juist de armste mensen direct kunnen bereiken, moeten immers bijna een derde van hun budget inleveren. Er is dus een groot risico dat er een vergrote kloof komt tussen de arme landen en de landen die het steeds beter doen.

Eigenbelang

Er zijn ook mensen die nog een stap verder gaan en zeggen dat duurzame verbetering met de bezuinigingen onmogelijk gemaakt wordt. Doordat de focus ligt op onze kansen, wensen en ons aanbod, gaan we aan de behoefte van mensen in ontwikkelingslanden voorbij. Hun afhankelijkheid zou daarmee vergroot worden, wat weer negatief is voor de zelfredzaamheid.

Een ander punt is het terugtrekken van projecten op gebieden waar Nederland niet in uitblinkt. HIV/Aids bestrijding is daar een voorbeeld van. Volgens Knapen een donor darling: een onderwerp met veel aantrekkingskracht voor de burgers waar we dus niet graag afscheid van nemen. Maar dit zou nog wel eens een positieve impact kunnen hebben. Als ieder land zich richt op waar ze het beste in is, verzeker je ontwikkelingslanden van de beste hulp. Dat is beter dan wanneer we allemaal proberen om alles te doen, terwijl de kwaliteit misschien helemaal niet toereikend is.

Voordeel vs. Verschil

De vraag of Nederland een verschil kan maken, lijkt minder leidend dan de vraag wat de meerwaarde is voor ons land. Volgens Knapen gaan armoedebestrijding en eigenbelang hand in hand. Hij streeft naar de omslag van hulprelatie naar handelsrelatie. Investeren in Mozambique bijvoorbeeld, een hulpmethode die volgens veel critici van het huidige stelsel van ontwikkelingshulp veel effectiever is dan geld doneren aan overheden en projecten.

Een stap vooruit dus. Maar wel voor een beperkt aantal landen, want er gaat een aantal afvallen. Wie er af gaan vallen, wordt gebaseerd op het verschil dat Nederland kan maken en in hoeverre het land afhankelijk is van hulp. Van wat voor soort hulp (zakelijk of uitvoerend?) is nog niet bekend.

Bron: www.viceversaonline.nl

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *