Word vriend!

Waarom heeft WOW voor deze projecten gekozen?

We hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid en willen transparant zijn over de projecten die we steunen. Daarom steunen we alleen projecten waar tenminste één bestuurslid is geweest. Diegene kan alle vertellen over het project, heeft zelf kunnen zien, ruiken en voelen, hoe het er daar aan toe gaat en er is persoonlijk contact geweest met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het project.